Pestit

Partiossa vapaaehtoistyön tehtäviä kutsutaan nimellä pesti. Partiotoiminnan mahdollistamiseen tarvitaan riittävästi motivoituneita aikuisia vapaaehtoisia. Ryhmien johtajat näkyvät viikoittaisessa toiminnassa eniten, mutta heidän lisäkseen tärkeää vapaaehtoistyötä tekevät lukuisat muut nuoret ja aikuiset, jotka toimivat pesteissä lippukunnan hallinnossa ja projekteissa. Kaikilla aikuisilla ei ole koko aikaa pestiä, vaan mukana voi olla esimerkiksi osallistumalla leireille tai tulemalla joskus apukäsiksi partiokokoontumiseen.

Pestissä…

  • on tarjolla tukea ja koulutusta
  • pestin kesto sovitaan yhdessä
  • pääsee tekemään sen verran kuin haluaa ja oma elämäntilanne sallii
  • pääsee kehittämään itseään ja siirtymään oman mielenkiinnon mukaan uudenlaisiin tai isompiin tehtäviin
  • pääsee tekemään itseä kiinnostavia asioita
  • mahdollistamaan harrastus lapsille ja nuorille sekä viettämään vapaa-aikaa samanhenkisten aikuisten kanssa

Alla on lueteltu vain ns. pysyvät pestit, mutta lisäksi Pääskyparvessa on lukuisia projektiluontoisia pestejä, kuten kaikkien leirien ja tapahtumien johtajat, retken muonituksesta vastaavat ja niin edelleen. Eivätkä pestimahdollisuudet Pääskyparveen lopu. Moni meistä on pestissä myös
Lounais-Suomen partiopiirissä tai Suomen Partiolaisissa. Jos haluat kuulla lisää, ota rohkeasti yhteyttä. Ota yhteyttä pestijohtaja Anni Räisäseen, ja löydämme varmasti sinullekin sopivan ja mielenkiintoisen pestin!

Lippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtaja on kuin orkesterin johtaja tai yritysmaailmasta tuttu toimitusjohtaja, joka huolehtii että lippukunnassa hommat toimii ja kaikki asiat ovat hyvin. Pääskyparven lippukunnanjohtajana toimii Linda MyllyharjuLavonen.

Pestijohtaja

Pestijohtaja huolehtii, että johtajisto voi hyvin, jokaisella on motivoiva pesti ja pestin mukainen koulutus. Vapaaehtoisilla on intoa, iloa ja kunnianhimoa, sekä ajatus siitä, mitä partiossa tekisi seuraavaksi mieli tehdä. Pestijohtajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös kannustaa ja kiittää
johtajistoa. Lippukunnan pestijohtajana toimii Anni Räisänen.

Ohjelmajohtaja

Ohjelmajohtaja huolehtii, että partiokasvatus toteutuu lippukunnassa mahdollisimman laajasti ja laadukkaasti ja jokaisella on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti oman ikäkautensa ohjelmaan. Ohjelmajohtajan tehtävässä toimii Vilma Aalto.

Sihteeri

Sihteeri kirjaa hallituksen kokouksien pöytäkirjat, huolehtii tärkeiden tietojen taltioinnista ja raportoinnista, mm. vuosikertomuksista. Lippukunnassamme sihteerinä toimii Linda Myllyharju-Lavonen.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja on rahakirstun vartija, joka huolehtii, että meillä on riittävästi rahavaroja leirien järjestämiseen, varusteiden hankintaan ja talousasiat ovat kaikin puolin mallillaan. Pääskyparven rahastonhoitajana on jo useita vuosia toiminut Mika Saustamo.

Jäsenrekisterinhoitaja

Jotta leireille ilmoittautumiset ja partiovakuutukset ovat ajan tasalla, pitää meidän jäsenrekisterimme Kuksan tiedot olla jiirissä. Jäsenrekisterin ylläpidosta huolehtii Akseli Keitaanniemi.

Viestintävastaava

Viestintävastaava huolehtii nimensä mukaisesti viestinnästä kaikissa käytössä olevissa viestintäkanavissa, Facebook, nettisivut, Instagram ja sähköposti. Tiedottaja ei tee työtään yksin, vaan keväästä 2021 alkaen Pääskyparvella on oma tiedotustiimi, jota johtaa Anni Räisänen. 

Kalusto- ja kiinteistövastaava

Kalusto- ja kiinteistövastaava pitää huolen, että Kololla, Aittalahden kämpällä ja varastossa on asiat kunnossa. Pääskyparven kalusto- ja kiinteistövastaavan pestissä on Kati Aalto.

Kolon emäntä/isäntä

Kolon emäntä/isäntä toimii siivouspoliisina Kololla ja hankkii tarvittaessa lisää perustarvikkeita kuten askartelumateriaaleja ja ulkopelitarvikkeita. Emäntänä/isäntänä toimivat Helmi Joensuu ja Aatu Hakamäki.

Akelat, Sammot ja Luotsit

Akelat (sudenpentujen), Sammot (seikkailijoiden) ja Luotsit (tarpojien, samoajien sekä vaeltajien) huolehtivat oman ikäkautensa viikkotoiminnasta. Ilman heitä ei partion viikkotoimintaa olisi.

Perhe- ja aikuispartiovastaava

Perhe- ja aikuispartiovastaava suunnittelee ja toteuttaa perhe- ja aikuispartion toimintaa. Aikuisluotseina toimivat Kirsi-Maria Ruohomäki ja Kati Aalto.

Turva-aikuinen

Turva-aikuisen pesti perustuu partion Turvallisesti yhdessä –ohjeeseen eli Suomen Partiolaisten ohjeistukseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Turva-aikuisen puoleen voit kääntyä aina, jos sinulla on huoli omasta tai toisen partiolaisen hyvinvoinnista. Turva-aikuisena Pääskyparvessa toimii Kati Aalto.

Kalenterikettu

Pääskyparven yksi merkittävimmistä varainhankintamuodoista on
adventtikalenterien myynti. Jotta tonttumerkit ja muut palkinnot päätyvät oikeille henkilöille ja myytyjen kalenterien määrät ja eurot täsmäävät, niiden toimintaa on organisoitava.
Kalenteriketun pestissä ovat Mika Saustamo ja Kati Aalto.