Mitä partio maksaa?

Partion vuosittainen jäsenmaksu on noin 60 € 1-jäseneltä, 2-jäseneltä hieman edullisempi. Jäsenmaksu koostuu Suomen partiolaisten sekä Lounais-Suomen partiopiirin jäsenmaksuista. Pääskyparvi ei kerää omaa jäsenmaksua.

1-jäseniä ovat perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen sekä kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset. 1-jäsenet saavat kotiinsa Partio-lehden ja sen välissä tulevan sudenpentujen ja seikkailijoiden Jälki-liitteen. 2-jäseniä ovat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. 2-jäsenen alennettuun maksuun ei sisälly Partio-lehteä.

Pääskyparvessa jokaisella retkellä ja leirillä on tapahtumakohtainen maksu. Viikonlopun mittainen retki maksaa yleensä noin 20 euroa.

Piirin tai Suomen partiolaisten yli viikon mittaiset suurleirit maksavat noin 200 €.

Jäsenmaksuvapautus

Partion jäsenmaksusta voi anoa vapautusta. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota.

Jäsenmaksuvapautusta anotaan kirjallisesti piirin lomakkeella, jonka voi tulostaa ja täyttää käsin tai täyttää nettilomakkeella ja tulostaa sen jälkeen. Lomakkeita saa myös Turun tai Porin partiotoimistoista. Kaikki anomukset toimitetaan piiriin toiminnanjohtajalle. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee kuitenkin anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää.

Vapautus tapahtumamaksusta

Myös lippukunnan tapahtumamaksuista voi anoa vapautusta oheisella lomakkeella. Lisätietoja lippukunnanjohtajalta.

Mikäli lippukunnan leirille ilmoittautunut lapsi ei sairastumisen vuoksi pääse osallistumaan leirille, leirimaksu voidaan palauttaa vanhemman ilmoittaessa sairastumisesta.

Retkivarusteet

Mitä varusteita partiolainen tarvitsee? -sivulla on kerrottu partiolaisen perusvarusteista, joita tarvitaan lähes joka retkellä. Kaikkia varusteita ei tarvitse ostaa, vaan niitä voi myös lainata tai vuokrata. Pääskyparvella on muutamia ylimääräisiä retkivarusteita, joita voi kysellä lainaksi omalta johtajalta. Lisäksi Porin kaupungin vapaa-aikaviraston välinevuokraus on kätevä ja edullinen vaihtoehto.